Skip to main content

Voortgezet Onderwijs: 12-17 jarigen

Jongeren van 12-17 jaar behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze gaan na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Daarvoor moeten ze verder van huis en worden hierdoor met meer en nog gevaarlijkere situaties geconfronteerd. Jongeren denken vaak dat ze onkwetsbaar zijn en gedragen zich soms roekeloos in het verkeer. Juist omdat ze zich zelf oud genoeg vinden, gaan ze stoer doen en nemen onnodig risico's.

Lees meer

Door bewustworden van je eigen verantwoordelijkheden, het kennen van je eigen plek in het verkeer en de risico's die je kan lopen, maar ook door herhaling van de verkeersregels, wordt gewerkt aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Bij het voortgezet onderwijs kan hier aan gewerkt worden door het verkeerseducatieprogramma 'Totally Traffic' (TT) op te nemen in het lesprogramma.

Totally Traffic (TT) is het structurele programma voor preventie van verkeersongevallen onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar in het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de vorming van duurzaam veilig verkeersgedrag in deze doelgroep door een integrale aanpak van verkeersveiligheid en permanente verkeerseducatie op en rondom de scholen.

TotallyTraffic (TT) staat voor:

  • een programmatische, integrale en structurele aanpak;
  • goed verkeersonderwijs op het voortgezet onderwijs volgens een doorgaande leerlijn;
  • een goede ondersteuningsstructuur in en rond de scholen;
  • structurele inbedding op de scholen.

Totally Traffic bevat een complete digitale lesomgeving om de lessen via het digibord/beamer te geven. De online lessen bevatten onder meer (internet)filmpjes om de onderwerpen in te leiden.

Voor meer informatie over Totally Traffic:
Lisette de Wildt, l.d.wildt@dtvconsultants.nl of (06) 516 34 805