Skip to main content

Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit

In 2015 vielen 621 verkeersdoden en 21.300 ernstig verkeersgewonden in het Nederlandse verkeer. Het gaat dus niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Daarom hebben een groot aantal belanghebbenden de handen ineengeslagen om bij te dragen aan verbetering van verkeersveiligheid.

Lees meer

Vanuit de gedachte dat het met een gezamenlijke inspanning van overheid, politiek, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties mogelijk moet zijn om het aantal verkeersslachtoffers structureel omlaag te brengen. Zij vragen het Kabinet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Stap één daarin is verkeersveiligheid te benoemen als prioriteit in het regeerakkoord voor de komende vier jaar.

In onderstaand download is te lezen wat er moet gebeuren om het tij te kunnen keren. Het ROVL levert met al haar activiteiten hierin een bijdrage.