Skip to main content

Jongeren en aandacht op de weg

Jongeren verrichten tijdens het fietsen relatief vaak risicovolle handelingen, zoals appen en raadplegen van sociale media op hun smartphone waardoor hun aandacht is afgeleid van de weg. 1 op 3 fietsers tussen 12-21 jaar zegt dat vaak/regelmatig te doen. Smartphonegebruik speelt (landelijk) een rol bij één op de vijf fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn. Jaarlijks raken hierdoor honderden jongeren gewond. Echter, de meeste jongeren zien zelf geen probleem. Zij zijn ervan overtuigd dat ze prima gelijktijdig kunnen fietsen en hun smartphone gebruiken.

Lees meer

In 2019 willen we samen met het onderwijs dit patroon gaan doorbreken en jonge fietsers ertoe bewegen om hun telefoon niet tijdens het fietsen te gebruiken. De volgende activiteiten worde in 2019 uitgevoerd:

1. Landelijke campagne 'MONO, ongestoord onderweg'
De landelijke aandacht op de weg campagne ‘MONO, ongestoord onderweg’ loopt van begin maart tot begin mei en van begin september tot eind november. In deze campagne wordt, naast de fietser/automobilist, juist ook de sociale omgeving aangesproken om zo de sociale druk en de angst om iets te missen bij de bestuurder weg te nemen. Onderweg zijn is de beste reden om niets te doen met sociale media. Rij MONO, fiets MONO.

Doel is om hen bewust te maken van het afleidende effect van smartphonegebruik voor sociale media tijdens het rijden. Niet alleen bewustwording van de risico's die dat gedrag veroorzaakt voor de eigen veiligheid, maar ook voor andere verkeersdeelnemers. Handelingsperspectieven die worden uitgedragen zijn: opties om de smartphone op “niet storen” te zetten, weg te leggen en op stil te zetten. Of apps te downloaden die aangeven dat je onderweg bent, zoals Ways of automodus. En natuurlijk ook: stoor iemand niet als je weet dat diegene onderweg is.

In de campagneperiode worden basis-  en middelbare scholen over deze campagne geïnformeerd en zijn posters en filmpjes ed. beschikbaar om samen de campagne onder de jongeren uit te dragen. Klik hier of kijk op www.MONO.nl voor meer informatie.

2. Vernieuwde filmpjes lesmateriaal Totally Traffic
Daarnaast sluiten de vernieuwde modules van Totally Traffic 2.0 nog meer aan bij het thema 'Aandacht op de weg'. In 2018 zijn de ondersteunende filmpjes bij deze modules vernieuwd en nog meer gericht op  aandacht op de weg. Meer informatie over Totally Traffic vind je hier.
             
Ook de ontwerpwedstrijd ‘Smart op de fiets’ voor het voortgezet onderwijs gaat wederom van start. Door deelname aan deze ontwerpwedstrijd worden leerlingen gestimuleerd om (nog eens) goed na te denken over de gevaren voor hunzelf én anderen van smartphone gebruik op de fiets. Waarom appen en ‘snappen’ ze nog steeds in het verkeer? Voor meer informatie klik hier.
  
3.  Educatieproject VVN voor het basisonderwijs
“Op de fiets? Even niets...” is het nieuwe online lespakket van Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor onder meer de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan in deze uitdagende verkeerslessen actief aan de slag met het onderwerp afleiding door mobieltjes op de fiets. Voor meer informatie over Op de Fiets? Even niets... . Klik hier of ga naar de website van VVN.  Voor 2019 zijn alle gratis lespakketten uitverkocht!

4. Educatie- of voorlichtingsprojecten TeamAlert voor het middelbaar onderwijs
Middelbare scholen in Limburg konden ook dit jaar gratis gebruik maken van een educatie- of voorlichtingsproject van jongerenorganisatie TeamAlert. TeamAlert creëert middels haar projecten bewustwording  omtrent de eigen verantwoordelijkheid van jongeren in het verkeer. De projecten van TeamAlert spelen in op het thema aandacht op de weg en maakt jongeren bewust van de gevaren van het risicogedrag met de smartphone en hun eigen verantwoordelijkheden in het verkeer. Het uitvoeren van deze inzetten in de campagneperiodes verstrekt de boodschap, en zorgt voor herhaling en herkenbaarheid. De volgende educatie- of voorlichtingsprojecten van TeamAlert kunnen worden ingezet: Kruispunt klassikaal (voor heen Streetbeat), Kruispunt, The BattleYour message, Studio Flits en Take Five. Voor 2019 zijn alle gratis projecten volgeboekt!

Communicatie en aanmelden
Zowel basis-, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden en de gratis aangeboden materialen en middelen. Scholen die reeds interesse hebben kunnen dit melden via info@rovl.nl. TeamAlert of VVN  zullen contact met de scholen opnemen over de mogelijkheden.

Ook het hoger en wetenschappelijk onderwijs wordt betrokken bij de ; aandacht op de weg' campagne. Ook voor hen zijn posters en filmpjes beschikbaar die zij kunnen gebruiken in hun communicatie naar de studenten.

Heb je vragen over deze campagne of activiteiten neem dan contact op met info@rovl.nl.

Volg onze facebookpagina of kijk in de agenda voor activiteiten.