Skip to main content

Jongeren en aandacht op de weg

Jongeren verrichten tijdens het fietsen relatief vaak risicovolle handelingen, zoals appen en raadplegen van sociale media op hun smartphone waardoor hun aandacht is afgeleid van de weg. 1 op 3 fietsers tussen 12-21 jaar zegt dat vaak/regelmatig te doen. Smartphonegebruik speelt (landelijk) een rol bij één op de vijf fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn. Jaarlijks raken hierdoor honderden jongeren gewond. Echter, de meeste jongeren zien zelf geen probleem. Zij zijn ervan overtuigd dat ze prima gelijktijdig kunnen fietsen en hun smartphone gebruiken.

Lees meer

In 2017 willen we samen met het onderwijs dit patroon gaan doorbreken en jonge fietsers ertoe bewegen om hun telefoon niet tijdens het fietsen te gebruiken. De volgende activiteiten worde in 2017 uitgevoerd:

1. Landelijke campagne 'Fietsmodus'
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor een campagne met een app ontwikkelt die in Limburg wordt uitgerold. Wij willen jongeren (10 t/m 21 jaar), door gebruik te maken van deze Fietsmodusapp op de telefoon, het gewenste gedrag (niet gebruiken van de telefoon tijdens het fietsen) laten ervaren, zodat die ervaring hun houding en bewustzijn kan beïnvloeden. Daardoor bestaat de kans dat op langere termijn de keuze voor het veilige gedrag een bewuste, vrijwillige keuze wordt.

De Fietsmodus-app verleidt jongeren hun telefoon niet te gebruiken wanneer ze op de fiets rijden. Als ze de app aanzetten, gaat de mobiel op zwart (geen afleiding, maar berichten worden niet geblokkeerd) en sparen deelnemers punten die ze kunnen inzetten om kans te maken op verschillende prijzen. Kijk op www.fietsmodus.nl voor een nadere uitleg.

In de campagneperiode 1 april t/m half juli 2017 worden basis-  en mideelbare scholen over deze campagne geïnformeerd en zijn posters en filmpjes ed. beschikbaar om samen de campagne onder de jongeren uit te dragen.

Let op deze campagne wordt na 1 september 2017 niet meer andelijk gevoerd. De fietsmodusapp is nog (tijdelijke) beschikbaar, echter er zijn geen prijzen meer beschikbaar!

2. Landelijke campagne 'ONderweg ben ik OFFline'
Van 25 september tot half december 2017 voert het ministerie van Infrastructuur en Milieu wederom de campagne 'Onderweg ben ik OFFline" uit. Deze campagne richt zich op zowel automobilisten als fietsers. Doel is om hen beweust te maken van het afleidende effect van de smartphone voor social media tijdens het rijden en van de risico's die dat gedrag veroorzaakt voor de eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers.

In de campagneperiode worden basis-  en mideelbare scholen over deze campagne geïnformeerd en zijn posters en filmpjes ed. beschikbaar om samen de campagne onder de jongeren uit te dragen. Kijk op www.daarkunjemeethuiskomen.nl/onderweg-offline voor meer informatie.


3.  Educatieproject VVN voor het basisonderwijs
“Op de fiets? Even niets...” is het nieuwe online lespakket van Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor de bovenbouw van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan in deze uitdagende verkeerslessen actief aan de slag met het onderwerp afleiding door mobieltjes op de fiets. In 2017 kan een beperkt aantal basisscholen in Limburg gratis gebruik maken van dit project. Voor meer informatie over Op de Fiets? Even niets... ga naar de website van VVN.

4. Educatie- of voorlichtingsprojecten TeamAlert voor het middelbaar onderwijs
Middelbare scholen in Limburg kunnen ook dit jaar gratis gebruik maken van een educatie- of voorlichtingsproject van jongerenorganisatie TeamAlert. TeamAlert creëert middels haar projecten bewustwording  omtrent de eigen verantwoordelijkheid van jongeren in het verkeer. De projecten van TeamAlert spelen in op het thema aandacht op de weg en maakt jongeren bewust van de gevaren van het risicogedrag met de smartphone en hun eigen verantwoordelijkheden in het verkeer. Het uitvoeren van deze inzetten in de campagneperiodes verstrekt de boodschap, en zorgt voor herhaling en herkenbaarheid. De volgende educatie- of voorlichtingsprojecten van TeamAlert kunnen worden ingezet: Streetbeat, Kruispunt, The BattleYour message, Studio Flits en FietsAlert.

5. Voorlichting door promotieteam VVN op Regionaal beroepsonderwijs (ROC's)
Gedurende het jaar zal het promotieteam 'aandacht op de weg' van Veilig Verkeer Nederland ( VVN)  Limburgse ROC's bezoeken. VVN vindt dat jongeren zich meer bewust moeten zijn van de gevaren van hun eigen gedrag en gaat hierover op met jongeren in gesprek. Centraal thema is aandacht op de weg en de risico's van afleiding in het verkeer, zoals smartphones en muziek in het verkeer.

6. Voorlichting door promotieteam VVN op Limburgse evenementen
Gedurende het jaar zal het promotieteam 'aandacht op de weg' van Veilig Verkeer Nederland ( VVN)  een aantal grote Limburgse evenementen. Ook hier gaatVVN met jongeren in gesprek over de gevaren van hun eigen gedrag in het verkeer. Centraal thema is aandacht op de weg en de risico's van afleiding in het verkeer, zoals smartphones en muziek in het verkeer.

7. Voorlichtingsproject Shotgun VVN bij bioscopen 
Veilig Verkeer Nederland ziet niets liever dan dat  ongevalcijfers dalen en heeft daarvoor de campagne Shotgun gelanceerd. In de VS is de Shotgun alom bekend en wordt er onder jongeren gestreden om deze 'best seat of the car'. Veilig Verkeer Nederland koppelt daar verantwoordelijkheden aan. Shotgun is degene die op de bijrijderstoel zit en die ervoor zorgt dat de chauffeur minder snel afgeleid kan worden. Als Shotgun neem je de telefoon aan, bedien je de navigatie, verzorg je de muziek, zorg je ervoor dat vrienden achterin de chauffeur niet afleiden en durf je er wat van te zeggen als er riskant gereden wordt. Het VVN campagneteam bezoekt een viertal grote bioscopen in Limburg om de Shotgun-campagne te promoten. Voor mer informatie klik hier of ga naar de website van Shotgun.

Communicatie en aanmelden
Zowel basis-, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs zijn geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden en de gratis aangeboden materialen en middelen. Scholen die reeds interesse hebben kunnen dit melden via info@rovl.nl. TeamAlert of VVN  zullen contact met de scholen opnemen over de mogelijkheden.

Ook het hoger en wetenschappelijk onderwijs wordt betrokken bij de fietsmoduscampagne. Ook voor hen zijn posters en filmpjes beschikbaar die zij kunnen gebruiken in hun communicatie naar de studenten.

Moch je vragen hebben over deze campagne of activiteiten neem contact op met info@rovl.nl.

Volg onze facebookpagina of kijk in de agenda voor activiteiten.