Skip to main content

Programma 'aandacht op de weg'

Doel van het themajaar aandacht op de weg is weggebruikers bewust te maken van de risico’s in het verkeer door afleiding door het gebruik van elektronische apparatuur tijdens het rijden, zoals bellen, sociaal media, bedienen van navigatie tijdens het rijden en het kijken naar filmpjes. Middels de verschillende projecten en campagnes wordt aandacht en bewustzijn gegenereerd en een veilig gedragsalternatief geactiveerd om de negatieve effecten van afleiding in verkeer tegen te gaan en zo het uitoefenen van een veilige rijtaak en de aandacht op de weg te houden gestimuleerd. Dit alles in de geest van ‘Maak van de nul een punt’.

Lees meer

Om dit te realiseren is bij de invulling van het themajaar gekozen voor enerzijds provincie brede campagnes zoals ‘ aandacht op de weg’ en anderzijds projecten uit te voeren met samenwerkingspartners, zoals onderwijs, politie, KBO en VVN bij de verschillende doelgroepen jongeren, vrachtwagenchauffeurs en senioren. Dit heeft geleidt tot  onderstaand programma van het themajaar.

1. Landelijke campagne 'MONO. omgestoord onderweg'
De landelijke aandacht op de weg campagne ‘MONO, ongestoord onderweg’ loopt van begin maart tot begin mei en van begin september tot eind november. In deze campagne wordt, naast de fietsers en automobilisten, juist ook de sociale omgeving aangesproken om zo de sociale druk en de angst om iets te missen bij de bestuurder weg te nemen. Onderweg zijn is de beste reden om niets te doen met sociale media. Rij MONO, fiets MONO.

Doel is om hen bewust te maken van het afleidende effect van smartphonegebruik voor sociale media tijdens het rijden. Niet alleen bewustwording van de risico's die dat gedrag veroorzaakt voor de eigen veiligheid, maar ook voor andere verkeersdeelnemers. Handelingsperspectieven die worden uitgedragen zijn: opties om de smartphone op “niet storen” te zetten, weg te leggen en op stil te zetten. Of apps te downloaden die aangeven dat je onderweg bent, zoals Ways of automodus. En natuurlijk ook: stoor iemand niet als je weet dat diegene onderweg is.

De landelijke campagnekalender wordt gevolgd en de nieuwe landelijke campagne wordt ook in Limburg uitgerold. Daarnaast worden extra activiteiten uitgevoerd om de campagne te ondersteunen zoals peer-to-peer communicatie bij jongeren tijdens de campagneperiode en activiteiten op scholen. Klik hier of kijk op www.MONO.nl voor meer informatie.

2. Educatieproject VVN voor het basisonderwijs
Op de Fiets? … Even niets is een online lespaket van VVN voor de bovenbouw (groep 7 en 8) van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan in deze verkeersles actief aan de slag met afleiding door mobieltjes op de fiets. Het lespakket bestaat uit 3 modules. In module 1 wordt bewustwording gecreërt. In module 2 discussieren leerlingen, evenetueel onder begeleiding van en gastdocent van VVN over de gevaren en risicos en worden afspraken gemaakt. In module 3 maken leerlingen een campagnevlog om fietsen zonder mobieltjes bij klasgenoten wordt gepromoot. In 2019 kan een beperkt aantal basisscholen in Limburg gratis gebruik maken van dit project. Voor meer informatie over Op de Fiets? Even niets... . klik hier of ga naar de website van VVN. voor 2019 zijn alle gratis lespakketten uitverkocht!

3. Educatie- of voorlichtingsprojecten TeamAlert voor het middelbaar onderwijs
TeamAlert dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Zij zijn expert in de combinatie van verkeersveiligheid en jongerencommunicatie en hiermee uniek in Nederland. Het team bestaat uit een groep betrokken young professionals die met gaan voor het gezamenlijke doel: verkeersveiligheid onder leeftijdsgenoten bevorderen. TeamAlert heeft verschillende voorlichtings- en educatieprojecten die aansluiten bij het thema  ‘aandacht op de weg’. Voorbeelden zijn o.a. StudioFlits, Kruispunt; Kruispunt klassikaal (voorheen Streetbeat), Your Message en The Battle. Een groot aamtal middelbare scholen in Limburg kunnen ook dit jaar gratis gebruik maken van een educatie- of voorlichtingsproject. Voor 2019 zijn alle gratis projecten volgeboekt!

4. Afleiding bij (beroeps)chauffeurs
Zoals eerder aangegeven schatten de meeste wetenschappelijke studies dat afleiding een rol speelt bij het ontstaan zo’n 70% bij vrachtwagen-ongevallen. In aansluiting op de politiecontroles op de A67 in Noord-Limburg wordt er met de regionale partners onderzocht of er een pilot kan worden gestart om dit project breder uit te dragen in 2019.

5.  (E-)Fietsdagen door KBO Limburg
In samenwerking met Ouderenbond KBO worden Limburg breed 14 (E-)Fietsdagen georganiseerd waarbij aandacht is voor de (e)fiets maar ook afleiding in het verkeer. Middels een fietsparcours en een praktijkrit met een instructeur door de omgeving worden lokale verkeerssituates en afleiding in het verkeer besproken. Eveneens wordt er ingestoken op aanwezigheid van een rijwielhandelaar voor met uitleg over E-bikes en veiligheidsmaterialen zoals helm en reflectie.

Heb je vragen over dit programma of projecten neem dan contact op met info@rovl.nl.

Volg onze facebookpagina of kijk in de agenda voor activiteiten.