Skip to main content

Programma 'aandacht op de weg'

Doel van het themajaar aandacht op de weg is weggebruikers bewust te maken van de risico’s in het verkeer door afleiding door het gebruik van elektronische apparatuur tijdens het rijden, zoals bellen, sociaal media, bedienen van navigatie tijdens het rijden en het kijken naar filmpjes. Middels de verschillende projecten en campagnes wordt aandacht en bewustzijn gegenereerd en een veilig gedragsalternatief geactiveerd om de negatieve effecten van afleiding in verkeer tegen te gaan en zo het uitoefenen van een veilige rijtaak en de aandacht op de weg te houden gestimuleerd. Dit alles in de geest van ‘Maak van de nul een punt’.

Lees meer

Om dit te realiseren is bij de invulling van het themajaar gekozen voor enerzijds provincie brede campagnes zoals ‘ aandacht op de weg’ en anderzijds projecten uit te voeren met samenwerkingspartners, zoals onderwijs, politie, KBO en VVN bij de verschillende doelgroepen jongeren, vrachtwagenchauffeurs en senioren. Dit heeft geleidt tot  onderstaand programma van het themajaar.

1. Landelijke campagne 'Aandacht op de weg'
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelt momenteel een nieuwe campagne 'aandacht op de weg' voor zowel automobilisten als fietsers. Doel is om hen bewust te maken van het afleidende effect van de smartphone voor social media tijdens het rijden en van de risico's die dat gedrag veroorzaakt voor de eigen veiligheid en die van andere verkeersdeelnemers. Het veilige gedrag (niet gebruiken van de telefoon tijdens het deelnemen aan het verkeer) wordt gestimuleerd. Samen met providers wordt gekeken naar technieken om dit te ondersteunen en aanlokkelijk te maken, waardoor de kans bestaat dat op langere termijn de keuze voor het veilige gedrag een bewuste, vrijwillige keuze wordt. In 2018 verschijnt er een nieuwe landelijke campagne welke ook in Limburg wordt uitgerold. Kijk op www.daarkunjemeethuiskomen.nl voor meer informatie.
De landelijke campagnekalender wordt gevolgd en de landelijke materialen worden ingezet. Daarnaast zullen extra activiteiten worden uitgevoerd om de campagne te ondersteunen zoals peer-to-peer communicatie bij jongeren tijdens de campagneperiode en activiteiten op scholen.

2.  Voorlichting door promotieteam VVN op Regionaal beroepsonderwijs (ROC's)
Gedurende het jaar bezoekt het promotieteam van VVN Regionale Opleidingscentra (ROC's) verspreidt over Limburg waar ze met de studenten in gesprek gaan over afleiding op de fiets of in de auto door mobieltjes. Inzicht in gevaren en risico’s zorgen voor bewustwording, gedragsalternatieven worden aangereikt om veiliger aan het verkeer deel te nemen.

3. Educatieproject VVN voor het basisonderwijs
Op de Fiets? … Even niets is een online lespaket van VVN voor de bovenbouw (groep 7 en 8) van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan in deze verkeersles actief aan de slag met afleiding door mobieltjes op de fiets. Het lespakket bestaat uit 3 modules. In module 1 wordt bewustwording gecreërt. In module 2 discussieren leerlingen, evenetueel onder begeleiding van en gastdocent van VVN over de gevaren en risicos en worden afspraken gemaakt. In module 3 maken leerlingen een campagnevlog om fietsen zonder mobieltjes bij klasgenoten wordt gepromoot. In 2018 kan een beperkt aantal basisscholen in Limburg gratis gebruik maken van dit project. Voor meer informatie over Op de Fiets? Even niets... . klik hier of ga naar de website van VVN.

4. Educatie- of voorlichtingsprojecten TeamAlert voor het middelbaar onderwijs
TeamAlert dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. Zij zijn expert in de combinatie van verkeersveiligheid en jongerencommunicatie en hiermee uniek in Nederland. Het team bestaat uit een groep betrokken young professionals die met gaan voor het gezamenlijke doel: verkeersveiligheid onder leeftijdsgenoten bevorderen. TeamAlert heeft verschillende voorlichtings- en educatieprojecten die aansluiten bij het thema  ‘aandacht op de weg’. Voorbeelden zijn o.a. StudioFlits, Kruispunt; Kruispunt klassikaal (voorheen Streetbeat), Your Message en The Battle. Een groot aamtal middelbare scholen in Limburg kunnen ook dit jaar gratis gebruik maken van een educatie- of voorlichtingsproject

5. Afleiding bij (beroeps)chauffeurs
Zoals eerder aangegeven schatten de meeste wetenschappelijke studies dat afleiding een rol speelt bij het ontstaan zo’n 70% bij vrachtwagen-ongevallen. In aansluiting op de politiecontroles op de A67 in Noord-Limburg wordt er met de regionale partners onderzocht of er een pilot kan worden gestart om dit project breder uit te dragen in 2018.

6.  (E-)Fietsdagen door KBO Limburg
In samenwerking met Ouderenbond KBO worden Limburg breed 15 (E-)Fietsdagen georganiseerd waarbij aandacht is voor de (e)fiets maar ook afleiding in het verkeer. Middels een fietsparcours en een praktijkrit met een instructeur door de omgeving worden lokale verkeerssituates en afleiding in het verkeer besproken. Eveneens wordt er ingestoken op aanwezigheid van een rijwielhandelaar voor met uitleg over E-bikes en veiligheidsmaterialen zoals helm en reflectie.

Heb je vragen over dit programma of projecten neem dan contact op met info@rovl.nl.

Volg onze facebookpagina of kijk in de agenda voor activiteiten.