Skip to main content

Aan in het donker

Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Met goede fietsverlichting neemt het risico met 20% af om in het donker te worden aangereden. Dus laat je zien! Daarom gaat eind oktober elk jaar de fietsverlichtingcampagne van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) weer van start.

Lees meer

Campagne
Vaak heeft fietsende jeugd niet door dat ze zó slecht te zien zijn, dat ze gevaar opleveren voor zichzelf en voor hun medeweggebruikers. Om hen meer bewust te maken van risico’s wordt jaarlijks in de donkere periode de fietsverlichtingscampage uitgevoerd. Door mid­del van allerhande informatie voor scholen en voorlichting die door scholen aan scholieren en ouders gegeven wordt, wordt actief een bijdrage geleverd. In samenspraak met politie wordt vervolgens gecontroleerd of de fietsverlichting juist gevoerd wordt. Verkeerscoördinatoren van scholen, Veilig Verkeer Nederland, ANWB en politie werken actief samen gedurende de campagneperiode.

Wat zijn de regels voor fietsverlichting en reflectoren op een fiets?
Als fietser moet u in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben of losse lampjes 
 gebruiken. Er moeten altijd reflectoren zitten op de achterkant van de fiets, op de trappers en op de wielen
 of banden. Voor meer informatie klik hier.

Verlichtingsacties voor het onderwijs
De module fietsverlichting laat je zien in het voortgezet onderwijs kent een aantal onderdelen, zoals een fietscheck en een lesop­dracht aangevuld met lessuggesties en  ideeën voor hulp bij uitvoering van de lesopdracht. Voor meer informatie over de module klik hier.

Ook binnen het basisonderwijs is het belangrijk aandacht te schenken aan goede fietsverlichting en ook aan goed zichtbare kleding in het donker. Binnen de reguliere methodes verkeerseducatie wordt hier dan ook ruim aandacht aan geschonken. Ook is het belangrijk om ouders te informeren over het belang van een goede verlichting en goed zichtbare kleding. Dit kan via de schoolkrant, website van school of een aparte nieuwsbrief gebeuren. Diverse verkeersmethodes hebben hiervoor kant en klare ouderinfo-brieven beschikbaar.

In deze coronatijd mogen veel basisscholen geen externen toelaten op het schoolterrein. Een fietscontrole/verlichtingscontrole kan echter ook door de leerlingen zelf uitgevoerd worden. De leerlingen kunnen dan elkaars fiets controleren aan de hand van de checklist fietsverlichting.

Uiteraard kunnen de fietsen ook door “derden” bijvoorbeeld verkeersouder, op het schoolplein gecheckt worden zonder dat de leerlingen hierbij aanwezig zijn. De leerlingen zetten hun fiets op het schoolplein, voorzien van een label met hun naam en groep. Middels de door de “controleurs” ingevulde checklist krijgen de leerlingen dan feedback op de status van hun fietsverlichting.

Als een school naast het reguliere programma extra aandacht wil schenken aan de verlichtingscampagne, is het tagproject 'Zet je licht aan'  van de ANWB een aanrader. Het project is gratis en bestellen kan via www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie of op te halen in de ANWB winkels. Op=Op.  

Campagne
Het campagnebeeld is het nieuwe landelijke beeld van de ‘Aan in het donker’ campagne ontwikkelt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Meer informatie over de landelijke campagne op https://www.komveiligthuis.nl/fietsverlichting.

In Limburg wordt deze campagne ondersteund door posters langs invalwegen en bij scholen, advertenties in dag- en weekbladen, persbericht en via social media. De digitale materialen, advertenties, banners, flyer, infographic en het persbericht staan in de downloadlijst. De flyer en infographic is ook beschikbaar in engels en arabisch. Dit materiaal is vrijelijk te gebruiken ter ondersteuning van eigen campagnes.

Materialen
Zoals steeds het geval is, ontvangen alle campagnekalenderdeelnemers het campagnemateriaal in de gebruikelijke hoeveelheden. Om extra materialen aan te vragen mail naar info@rovl.nl. Bijbestellen kan, zolang de voorraad strekt. Bij de bestelling duidelijk aan geven welke postergrootte je wilt ontvangen. De posters zijn beschikbaar  in de formaten 50 X 76 cm en 84 X 118 cm.

Daarnaast heeft het ministerie een toolkit ontwikkeld waarmee posters gepersonaliseerd kunnen worden. Klik hier voor de toolkit.

Heb je ook interesse of wil je een eigen actie houden, stuur dan een mail naar info@rovl.nl.