Skip to main content
×
60 jaar en ouder

Senioren

Door de vergrijzing en doordat ouderen langer zelfstandig aan het verkeer deelnemen is deze groep de afgelopen jaren sterk in omvang toegenomen.

Lees meer

Van groot belang is dat we speciale aandacht besteden aan ouderen in het verkeer omdat het kwetsbare deelnemers zijn. Het afnemen van de lichamelijke functies is een geleidelijk proces dat zeker in het begin vaak onopgemerkt blijft, maar wel gevolgen heeft voor het functioneren in het verkeer. Bovendien neemt het aantal ouderen nog steeds toe in ons land. Om die redenen is het belangrijk om hun aandacht te krijgen voor een verkeersveilige situatie bij deelname aan het verkeer. Bewustwording, afstemmen van het gedrag op de eigen (on)mogelijkheden en het op peil houden van de kennis zijn de belangrijkste doelen in de educatie voor deze doelgroep.

Mensen met een functiebeperking

Speciale aandacht is er voor mensen in het verkeer met een functiebeperking. Deze verkeersdeelnemers lopen een verhoogd risico op een eventueel ongeval. Doel is dat men vaker en vertrouwder aan het verkeer kan deelnemen. Met of zonder hulpmiddel of aangepast vervoermiddel. Gerichte voorlichting en cursussen dragen daaraan bij.

In de toolkit van het CROW staan materialen voor deze doelgroep. Als ze getoetst zijn kun je de beoordeling bij de omschrijving terugvinden. Let op niet alle materialen zijn getoetst. 

Deel deze pagina op:

Selecteer jouw regio!

We filteren alle informatie (zoals nieuws, agenda en campagnes) op jouw regio. Indien je geen regio selecteert, krijg je alle informatie.

Selecteren